VvE'en De Batau en Waardijnburg tekenen samenwerkingsovereenkomst met AM Real Estate voor herontwikkeling winkelcentrum De Batau in Nieuwegein

27 november 2009 16:33 - AM Real Estate Development bv

Utrecht, 26 november 2009 - De twee Verenigingen van Eigenaren van winkelcentrum De Batau hebben met gebiedsontwikkelaar AM Real Estate een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. Namens de Verenigingen van Eigenaren tekenden haar voorzitters Rob van Meeteren (VvE De Batau) en George Krijnen (VvE Waardijnburg). Namens AM tekende Erik Röling, directeur AM Real Estate, de overeenkomst.

De ondertekening is een volgende fase in de samenwerking tussen AM Real Estate en de VvE'en om het winkelcentrum en omgeving tot een vernieuwd, aantrekkelijk en levendig gebied te ontwikkelen. Winkelcentrum De Batau, beter bekend als Muntplein, moet hét winkelcentrum van Nieuwegein-Noord worden. De herontwikkeling betreft het vernieuwen en verbreden van de huidige voorzieningen, zowel op het gebied van de winkels en parkeren, als woon- en kantoorvoorzieningen. In totaal zal bijna 7.000 m² worden gerevitaliseerd; ruim 6.000 m² uitbreiding van het winkelprogramma en een toevoeging van 50 tot 100 nieuwe woningen.

De gemeente onderschrijft het belang van de herontwikkeling van het Muntplein voor Nieuwegein. 'De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen AM en de Verenigingen van Eigenaren zie ik als een grote stap vooruit. Het geeft aan dat AM en de Vereniging van Eigenaren/winkeliers vertrouwen hebben in de samenwerking en er op volle kracht mee door willen gaan. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar met het enthousiasme en de wil van ons allen moet het lukken om van het Muntplein een mooi winkelcentrum te maken, dat prima is afgestemd op de eisen en wensen van deze tijd', aldus Bert Lubbinge, wethouder gemeente Nieuwegein.

Door het aantoonbaar maken van de haalbaarheid voor zowel de gemeente, de ondernemers en AM, is de realisatiefase heel dichtbij gekomen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2012 kan worden gestart met deze prestigieuze herontwikkeling.

Kernwinkelvoorziening Nieuwegein-Noord

Het winkelcentrum Muntplein is naast Batau-Noord en -Zuid, tevens gericht op de wijken Galecop, Blokhoeve, Zuilenstein en (gedeeltelijk) Wijkersloot in het noorden van Nieuwegein. De nieuwbouw in de hiervoor genoemde wijken heeft het verzorgingsgebied van het winkelcentrum de laatste jaren flink vergroot, terwijl de capaciteit nauwelijks is toegenomen. Daarnaast is er een aantal speciaalzaken die klanten uit de wijde omgeving trekken. Belangrijke pijlers in de herontwikkeling van het winkelcentrum zijn dan ook een verbreding van het winkelaanbod verruiming van de winkeloppervlaktes en het verbeteren van de infrastructuur en veiligheid. Het verbeteren van de openbare ruimte geeft een totale kwaliteitsverbetering voor de omgeving.

Mix van functies

Naast de revitalisatie van de winkelvoorzieningen wordt tevens naar andere mogelijke functies in het gebied gekeken. Zo zullen er woningen aan het gebied worden toegevoegd en voor meer parkeergelegenheid worden gezorgd. De ontwikkeling van 'De Nieuwe Baten', een centrum voor wonen, sport, welzijn en gezondheid(-szorg), gelegen tegen het plangebied aan, is een voorbeeld van het integreren van verschillende functies.

Nadere informatie:

  • Annemieke Verwoert, communicatie adviseur AM Real Estate, (030) 686 62 80;
  • Ad van Elzakker, woordvoerder namens de twee Verenigingen van Eigenaren, (020) 638 64 25.

Zie ook: www.amrealestate.nl en www.debatau.nl