Wegenbouwers starten energielabel voor asfaltcentrales

28 november 2011 19:22 - BAM Infra bv

(Persbericht - Utrecht, 28 november 2011) – Heijmans Wegen, BAM Wegen en KWS Infra zijn een branchebreed initiatief gestart ter verduurzaming van asfaltproductie in Nederland. Gezamenlijk streven zij naar de invoering van een energielabel voor asfaltcentrales om de milieuprestaties in de wegenbouw inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De benodigde methodiek zal medio 2012 volledig zijn uitgewerkt, waarna het energielabel in de praktijk wordt toegepast. Vanaf dat moment zullen ook de effecten van het Energielabel Asfaltcentrales meetbaar zijn.

Waarom een energielabel?

De drie wegenbouwbedrijven voeren elk al jaren een CO2-reductieprogramma uit voor hun eigen bedrijfsvoering. Het initiatief voor een gezamenlijk energielabel is voortgekomen uit het besef dat asfaltcentrales een belangrijke schakel vormen in verduurzaming van de wegenbouw en de overtuiging dat er voldoende mogelijkheden zijn om het energieverbruik ervan te verlagen. Bij de aanleg van een weg is asfaltproductie verantwoordelijk voor circa 25% van de totale CO2-uitstoot. Diverse maatregelen kunnen het energieverbruik substantieel verlagen, zoals lagere productietemperaturen, efficiëntere productiemethoden, nieuwe asfaltmengsels en verbetering van de algehele kwaliteit van de centrales. Om de effecten inzichtelijk te maken hebben de drie wegenbouwers besloten een methode te ontwikkelen om alle maatregelen ten behoeve van energiereductie in kaart te brengen. Het streven naar zichtbaarheid en transparantie heeft zich vertaald in het initiatief om asfaltcentrales ook van een energielabel te voorzien, zodat deze - net zoals diverse consumentenproducten - op basis van duurzaamheidprestaties kunnen worden vergeleken.

Grote belangstelling

Heijmans Wegen, BAM Wegen en KWS Infra hebben het initiatief tijdens het programma Duurzaam Avontuur van Rijkswaterstaat in 2010 geïntroduceerd en regelmatig contact gehouden over de ontwikkelingen. Na de uitwerking is het eindresultaat recentelijk gepresenteerd aan Rijkswaterstaat (DI) die aangaf dit initiatief te omarmen en partijen vroeg dit verder uit te dragen. Tijdens het ontwikkelingsproces is er ook gesproken met certificerende instanties, waaronder KIWA, om te zien of het energielabel ‘verifieerbaar en certificeerbaar’ is. KIWA erkent de toegevoegde waarde van een energielabel en ziet geen belemmeringen voor de invoering ervan. Tot slot is ook Bouwend Nederland op de hoogte gebracht van het initiatief.

Toepassing

Het Energielabel Asfaltcentrales kan onderdeel worden van een beloningsstructuur in DuboCalc in de vorm van een MKI-score. Ook wordt onderzocht of het label deel kan uitmaken van een te sluiten Green Deal voor Asfalt.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.200 medewerkers en in 2010 € 2,7 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie en ons jaarlijkse Duurzaamheidverslag kijk op www.heijmans.nl.

Over BAM Wegen

BAM Wegen maakt deel uit van Koninklijke BAM Groep. De kernactiviteiten van BAM Wegen zijn ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van verkeersinfrastructuur, grond-, riool- en milieuwerkzaamheden, geluidsreductie en gebiedsontwikkeling. BAM Wegen heeft ongeveer 1.700 medewerkers, die in Nederland jaarlijks circa 2.500 projecten realiseren. De werkmaatschappij telt zeven regiokantoren en elf gespecialiseerde dochterondernemingen, die onder meer actief zijn op het terrein van geluidsschermen, milieu- en betontechnieken, groenvoorzieningen, sportvelden, machinaal straten, (tijdelijke) verkeersmaatregelen en geleiderail. Koninklijke BAM Groep heeft circa 26.000 medewerkers en behoort met een jaaromzet van circa € 7,7 miljard tot de grootste bouwondernemingen van Europa. Voor meer informatie en ons jaarlijkse duurzaamheidverslag: www.bam.nl

Over KWS Infra

De kern van het werk van KWS Infra bv wordt gevormd door aanleg, reconstructie en onderhoud van verhardingen (wegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden), riolering en grondverzet. KWS Infra voert niet alleen bestekken uit, maar levert projecten ook turnkey op, in bouwteamverband of via design & construct, PPS-constructies en andere contractvormen. KWS Infra opereert landelijk vanuit meerdere vestigingen. Daarnaast is er een groot aantal dochters en deelnemingen, die specialistische producten en diensten leveren. KWS Infra heeft 2.400 medewerkers en  is onderdeel van VolkerWessels. VolkerWessels heeft ruim 12.300 medewerkers en een jaaromzet van 4,25 miljard.  Meer informatie, ook over onze duurzame prestaties, staat op www.kws.nl en www.volkerwessels.com.

Nadere informatie:

  • BAM, Arno Pronk, +31 30 659 86 21;
  • Heijmans NV, Pers, Lonneke Wijnhoven, +31 73 543 52 17;
  • Analisten, Frank Heerens, +31 73 543 52 17;
  • KWS, Tanja Janszen, +31 6 5022 6493.