Werkzaamheden aan spoorviaduct Tivoliweg

21 november 2007 18:02 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht InfrA2, Rijkswaterstaat, Prorail, NS:) Den Bosch, 21 november 2007 - Van donderdag 22 tot en met zondag 25 november vinden er tussen 's-Hertogenbosch-Oss werkzaamheden plaats aan het spoorviaduct Tivoliweg. Hierdoor vindt er geen treinverkeer plaats en worden treinreizigers met bussen vervoerd. Hoogtepunt is het inrijden van twee spoormoten in de spoordijk door platformwagens op vrijdagmiddag. De werkzaamheden zijn live te volgen via internet of vanaf een tribune op locatie. Maandag vóór aanvang van de treindienst zijn de werkzaamheden gereed.

Verbreden van de A2 Rondweg

De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2x3 naar 4x2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het locale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

In dit traject kruist de A2 de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Oss middels het spoorviaduct Tivoliweg. Dit spoorviaduct wordt aan weerszijden van de huidige snelweg uitgebreid met twee spoormoten, een soort tunnelbuizen waarin ieder twee rijbanen komen te liggen. Ter plaatse dient het spoor over een lengte van 430 meter opgehoogd te worden ter voorbereiding op de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

Werkzaamheden in 93 uur

Het inrijden van de twee spoormoten en het ophogen van het spoor gebeurt tijdens een 93-urige buitendienststelling. Dit is een periode waarin geen treinverkeer mogelijk is tussen 's-Hertogenbosch en Oss. Deze werkzaamheden starten op donderdag 22 november met het opbreken van 300 meter spoor en graafwerkzaamheden. De bovenleiding wordt in kranen gehangen. Op vrijdag worden de nieuwe spoormoten ingereden waarna de spoordijk weer aangevuld kan worden. Daarna wordt nieuw spoor teruggebouwd en de bovenleiding weer hersteld. Op maandagochtend 26 november vóór de eerste treindienst zijn de werkzaamheden gereed. Het project wordt middels een design-and-construct-contract door BAM Civiel Projecten uitgevoerd.

Treinverkeer

Van donderdag 22 tot en met zondag 25 november rijden er geen treinen van 's-Hertogenbosch naar Oss (v.v.). NS zet bussen in. Met uw NS-vervoersbewijs kunt u gebruikmaken van deze bussen. Vanaf de stations 's-Hertogenbosch en Oss kunt u uw reis per trein voortzetten. Houdt rekening met een langere reistijd en win vooraf altijd actuele reisinformatie in. Kijk voor meer informatie op www.ns.nl of bel met 0900-1475 (€ 0,35 per minuut).

Om de reizigers te informeren waarom ze per bus moeten reizen, hangen plasmaschermen op de stations 's-Hertogenbosch en Oss die beelden van de werkzaamheden laten zien.

Meer informatie

Wilt u zelf de werkzaamheden ter plaatse bekijken, dan is dat mogelijk vanaf de tribune. Deze is te bereiken vanaf de Grote Elst via een looppad dat parallel aan de spoordijk loopt.

Op 16 december op 17.30 uur zendt RTL 7 de docusoap Spanning op het Spoor van ProRail uit. In deze uitzending staan de werkzaamheden aan het spoorviaduct Tivoliweg centraal.

Nadere informatie

  • over het treinverkeer: Marlies van Daalen, persvoorlichter NS, (040) 233 47 92
  • over de verbreding A2 Rondweg Den Bosch: Erna Ceelen, woordvoerder Rijkswaterstaat, (073) 681 72 52
  • over de werkzaamheden aan het spoorviaduct: Esther van Engelen, persvoorlichter ProRail, (030) 235 8410