Wethouder Bolsius plaatst eerste wand Topsportcentrum; Uitbreiding Topsportcentrum Rotterdam in volle gang

16 april 2009 16:53 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht gemeente Rotterdam - Sport en recreatie:) Rotterdam, 16 april 2009 - Met uiterste precisie is woensdag 15 april jl. de eerste betonnen wand geplaatst voor de uitbreiding van het Topsportcentrum Rotterdam. Voor deze feestelijke handeling werd op aanwijzing van wethouder Bolsius en portefeuillehouder Van Hemmen, van de deelgemeente IJsselmonde, de eerste wand door BAM Utiliteitsbouw geplaatst. De uitbreiding van het Topsportcentrum is noodzakelijk om de succesvolle mix van topsport, breedtesport, onderwijs en evenementen voort te zetten.

De wethouder zei overtuigd te zijn dat het vernieuwde Topsportcentrum een succes wordt en een impuls zal betekenen voor Rotterdam-Zuid. Het verbindt de topsport en de breedtesport, de breedtesport die onmisbaar is voor een goede exploitatie van accommodaties zoals deze. Bram van Hemmen gaf aan dat als Rotterdam een Olympische mentaliteit wil ontwikkelen, sport geïntegreerd moet zijn op alle beleidsterreinen. De huidige en toekomstige generatie topsporters, spelers en jeugd van Rotterdam Challengers en ORTEC Rotterdam.Nesselande, bezegelden dit door middel van graffiti op de eerste wand. Wethouder Bolsius gaf verder aan in zijn speech dat de bouw van het Topsportcentrum Rotterdam topsport in optima forma is: 'Soms heb je hobbels op de weg, raak je een waterbak, desalniettemin bereik je het hoogste doel. Een hoogwaardig gebouw dat Rotterdam op de kaart zet'.

Uitbreiding Topsportcentrum

Het Topsportcentrum Rotterdam kent, sinds de opening in 2000, een succesvolle mix van onderwijs, breedtesport, trainingen, competitiewedstrijden en topsportevenementen. Door het succes en de groei van het aantal evenementen en wedstrijden is deze mix echter onder druk komen te staan. Uitbreiding met een extra topsporthal is noodzakelijk om te kunnen doorgroeien. Met een extra trainings- en topsporthal kunnen de gebruikers gelijktijdig en op topniveau van de accommodatie gebruik maken, wat de continuïteit en vereiste flexibiliteit moet waarborgen. De verbouwing wordt ook aangegrepen om andere noodzakelijke (kwaliteits)verbeteringen door te voeren, zoals een wijziging en uitbreiding van de horecaruimte, uitbreiding van kantoorunits en extra vergaderruimten. Hierdoor wordt de bestaande verbinding tussen topsport, breedtesport, onderwijs, recreatie en andere sportgerelateerde bedrijvigheid zoals de medische kant van de sportbeoefening versterkt en ontstaat voor alle partijen ruimte om te groeien.

Samenwerking met Albeda College

De opleiding Sport en Bewegen van het Albeda College, die reeds nu van het Topsportcentrum gebruik maakt voor haar praktijkonderwijs, zal na de uitbreiding geheel in het Topsportcentrum gehuisvest worden. Voor hen wordt daarom ook de extra breedtehal gerealiseerd. Omdat naast het sportdeel ook andere functies binnen het Topsportcentrum relevant kunnen zijn voor opleidingen van het Albeda College wordt gestuurd in de richting van het ontwikkelen van een leerwerkbedrijf binnen het Topsportcentrum. Hierbij wordt gedacht aan horeca, beveiliging en operationele werkzaamheden. In dit kader heeft het Albeda College in 2007 de BV Exploitatie Topsportcentrum van Ahoy overgenomen. Door deze overname kan het Albeda College op alle punten waar mogelijk leerlingen van de verschillende opleidingen in het Topsportcentrum een stageplek aanbieden.

De uitbreiding van het Topsportcentrum maakt deel uit van een reeks van ontwikkelingen in het gebied Stadionpark en levert en belangrijke bijdrage aan de positie van Rotterdam als Sportstad.

Download factsheet Topsportcentrum Rotterdam