Wijziging directie AM

20 november 2009 08:02 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 20 november 2009 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat de heren mr. P.G.A. Noordanus, directievoorzitter AM Vastgoedontwikkeling, en drs. R.D.L. van Steeg, lid van de directie van AM Vastgoedontwikkeling, te kennen hebben gegeven de onderneming per het eind van dit jaar te zullen verlaten.

In nadere gesprekken over het eerder aangekondigde voornemen tot fusie tussen AM en BAM Vastgoed is de conclusie getrokken dat voor het gefuseerde vastgoedbedrijf een kleinere topstructuur wenselijk wordt geacht dan eerder voorzien. Tegen deze achtergrond heeft de heer Noordanus (61) aangegeven het verstandig te vinden terug te treden bij de start van het nieuwe bedrijf. De heer Van Steeg (53) deelt deze opvatting.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.