Wonen op een gezellig hofje bij Viattence

8 juli 2016 16:00 - Koninklijke BAM Groep nv
De heren Kingma (Vitaal ZorgVast), Bolks (AM), Van Oostvoorn (NLII Apollo Zorgvastgoedfonds), De Man (BAM) en De Vries (Viattence) ondertekenen contract voor nieuwbouw aan Eperweg in Heerde.

Ondertekening overeenkomst nieuwbouw Viattence in Heerde

(Persbericht Viattence:) Heerde, 8 juli 2016 – Vandaag, vrijdag 8 juli, heeft Viattence met meerdere partijen een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw aan de Eperweg 33 in Heerde. Samen met NLII Apollo Zorgvastgoedfonds, ontwikkelaar AM, zorgvastgoedontwikkelaar Vitaal ZorgVast en bouwpartner BAM gaat Viattence op het terrein van de huidige Wendhorst een nieuwe locatie bouwen.

Het huidige terrein wordt opgedeeld in twee delen: een ‘voorzijde’ en een ‘achterzijde’. Aan de ‘voorzijde’, grenzend aan de vijver en de Haneweg, gaat Viattence samen met het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds, Vitaal ZorgVast en BAM nieuwbouw plegen. Er worden hier twaalf huizen gebouwd voor in totaal 96 bewoners, met een zware zorgvraag. In elk huis is ruimte voor acht bewoners. De huizen worden gebouwd in de vorm van een hofje en staan met elkaar in verbinding door een prachtige tuin, waar bewoners vrij gebruik van kunnen maken. In de nieuwbouw aan de Eperweg gaan bewoners boven slapen en beneden wonen, net zoals thuis.

De ‘achterzijde’ van het terrein, tussen Heerderhaegen, De Zeis en de Haneweg, zal worden ontwikkeld door AM, met als doel om daar circa vijftig woningen in diverse typen te realiseren.

Door het ontwikkelen van deze voor- en achterzijde van het huidige terrein verdwijnt het grote regionale ‘verpleeghuisinstituut’ Wendhorst en wordt het nieuwe hofje veel meer onderdeel van de buurt. Net zoals de nieuwbouw locaties Veldheem in Wezep en De Klaarbeek en De nieuwe Antoniehof in Epe. Dit sluit aan bij de visie van Viattence, namelijk zorg en ondersteuning bieden in de verschillende dorpskernen en dus zo dicht mogelijk bij de mensen thuis.

Naast de 96 woonruimten voor bewoners met zware zorg worden er ook vier TOP-kamers (tijdelijke opvang kamers) gerealiseerd. Dit zijn tijdelijke opvang kamers, bedoeld voor anderen die tijdelijk zijn aangewezen op zorg met kortdurend verblijf. Dit kan voorkomen bij herstel van een ziekte of als de mantelzorger tijdelijk afwezig is, of even op adem moet komen.

Met de buren van Heerderhaegen, De Zeis en Haneweg en middelbare school De Noordgouw is Viattence in gesprek over de voortgang van de nieuwbouw. Daarnaast worden ondertussen de gemeentelijke procedures doorlopen.

Isala biedt topklinische zorg en heeft locaties in Zwolle, Kampen, Heerde, Meppel en Steenwijk. Isala heeft de wens uitgesproken in Heerde te blijven en is op dit moment bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een andere locatie in Heerde.

Viattence en haar partners streven er naar eind 2016 of begin 2017 te starten met de nieuwbouw aan de Eperweg 33.