Zuidbuis Sluiskiltunnel geopend voor eerste dwarsverbinding

17 december 2013 14:03 - BAM Infra bv

(Persbericht BV KKS:) Terneuzen, 17 december 2013 - De eerste doorgang tussen de noord- en de zuidbuis van de Sluiskiltunnel is een feit. Eind november startte het uitgraven ven de eerste dwarsverbinding vanuit de noordbuis. Op zondag 15 december is een opening in het beton van de zuidbuis gemaakt. Beide buizen worden nu verbonden door een tunnel van circa acht meter lang, in eindsituatie circa 2,5 meter in doorsnede met een deuropening van 1,20 x 2,10 meter. Via de dwarsverbindingen kunnen gebruikers van de Sluiskiltunnel in een noodsituatie naar de andere, veilige buis vluchten.

De dwarsverbinding, die nu is afgewerkt met een vijfentwintig centimeter dikke laag spuitbeton, wordt de komende weken afgebouwd. Eerst wordt een afdichtingsfolie aangebracht, zodat grondwater niet de tunnel in kan. Vervolgens word bewapening en bekisting aangebracht en constructiebeton gestort. Als het beton voldoende is uitgehard, kan de vriesinstallatie worden afgekoppeld. Als alles volgens planning verloopt, is de eerste dwarsverbinding medio februari gereed.

Ook aan de overige drie dwarsverbindingen wordt gewerkt. De tweede verbinding wordt vanaf begin volgend jaar ontgraven. Bij de derde en vierde verbinding werkt de vriesinstallatie volop om de grond te bevriezen. Half mei moeten de vier verbindingen klaar zijn. Dan worden de overgangsconstructies gemaakt waarin de vluchtdeuren worden geplaatst en worden in de dwarsverbinding nog tunneltechnische installaties geïnstalleerd.

Achtergrond

De huidige draaibrug bij Sluiskil is een belangrijke verbinding over het Kanaal Gent-Terneuzen voor het weg- en treinverkeer. Deze brug over het kanaal staat gemiddeld 23 keer per dag open en is een knelpunt voor het weg- en vaarwegverkeer. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal Gent-Terneuzen kruist, de Sluiskiltunnel. De huidige brug over het Kanaal Gent-Terneuzen blijft in gebruik voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmingsverkeer.

De Sluiskiltunnel heeft twee geboorde buizen van elk 1.145 meter lengte, die op het diepste punt 34 meter beneden NAP liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa elf meter. De nieuwe verbinding is in totaal zes kilometer lang met twee grote nieuwe aansluitingen.

Nadere informatie: Jan van Gorp, manager Marketing & Communicatie, (0115) 64 76 89.