RSS Feed Persberichten

10 maart 2021
Capaciteit station Arnhem uitgebreid

(Nieuwsbericht ProRail:) Utrecht, 10 maart 2021 - In opdracht van provincie Gelderland verlengt ProRail perron 1 (spoor 3 en 4) van station Arnhem Centraal. Ook wordt het perron verbreed en een gedeelte van het spooremplacement aangepast. Aannemer BAM Infra Rail BV voert dit werk uit. De aanpassingen vergroten de perroncapaciteit (meer ruimte voor reizigers op perron 1) en verbeteren de treindienstregeling op Arnhem Centraal en de treinverbinding van Arnhem naar Nijmegen / Tiel.

8 maart 2021
BAM verwerft opdracht Universiteit Utrecht voor toekomstbestendige renovatie Achter Sint Pieter 200

Utrecht, 8 maart 2021– Universiteit Utrecht heeft BAM Bouw en Techniek de opdracht verstrekt voor de renovatie van het universiteitsgebouw Achter Sint Pieter 200 (ASP200) in het centrum van Utrecht.

5 maart 2021
Transformatorstation Vijfhuizen. Fotograaf: Chris Pennarts

Gouda, 05 maart 2021 - TenneT, de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft het contract gegund voor de bouw van het transformatorstation voor windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aan BAM Infra Nederland. De bouw is gestart op 1 maart 2021 en naar verwachting levert BAM het transformatorstation in november 2023 op.

5 maart 2021
Plattegrond met ontwikkelstrategie

Rotterdam, 5 maart 2021 – Heijmans en AM hebben de krachten gebundeld in de ontwikkelcombinatie Feyenoord City, die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Rotterdam-Zuid. Deze samenwerking is een belangrijke stap voor de integrale ontwikkeling van het gebied.

4 maart 2021
Entree Floradôme

(Persbericht Royal FloraHolland:) Aalsmeer, 3 maart 2021 -  Floradôme, het nieuwe kantoorgebouw van Royal FloraHolland, is op 2 maart 2021 officieel in gebruik genomen. Het oorspronkelijke kantoor Zuidzicht in Aalsmeer is door BAM Bouw en Techniek gerenoveerd en uitgebreid met een cirkelvormige uitbouw getransformeerd tot een nieuw kantoor van 5.100 m2. Het nieuwe duurzame en ‘groene’ gebouw, ontworpen door Paul de Ruiter Architects, is flexibel in te delen en wordt optimaal geventileerd met buitenlucht.

4 maart 2021
Artist's impression

Amsterdam, 4 maart 2021 – De politie heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de integrale realisatie van het nieuwe politiebureau ten behoeve van het team Oost-Zeeburg aan de Atje Keulen-Deelstrastraat op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het gebouw komt midden in het verzorgingsgebied en is daardoor goed bereikbaar.

4 maart 2021
Erik Gathier

Utrecht, 4 maart 2021 - Gebiedsontwikkelaar AM heeft Erik Gathier (33 jaar) aangetrokken in de functie van ontwikkelingsmanager. Binnen het team van AM Zuidwest gaat hij een belangrijke bijdrage leveren aan acquisities en ontwikkelingen in Zuid-Holland aan de hand van de maatschappelijke kernthema’s van AM: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Healthy urban living & working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Zijn focus zal hierbij op het noordelijke deel van Zuid-Holland liggen.

4 maart 2021
Fabriekshal

Bunnik, 4 maart 2021 – BAM Bouw en Vastgoed Specials bv verwerft alle aandelen van Houtindustrie Stam & Landman bv (HSL) en Gevelelementen Noord-Holland bv (GNH) van de huidige eigenaren. Partijen doen geen mededelingen over de overnamesom.

3 maart 2021
Artist's impression

Beverwijk, 3 maart 2021 - Woningcorporatie WoonopMaat en BAM Wonen hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van veertig sociale huurwoningen aan de Kingsford Smithstraat in Beverwijk. De vraag naar betaalbare woningen in Beverwijk is groot. Met de bouw van veertig eengezinswoningen zorgen de gemeente, WoonopMaat en BAM Wonen voor nieuw aanbod. De duurzame, gasloze woningen uit de BAM Wooncollectie worden verwarmd met een warmtepomp en krijgen PV-panelen voor de duurzame opwekking van stroom.

3 maart 2021

Bunnik, 3 maart 2021 – TROEF, het consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen dat de energietransitie in Nederland wil versnellen, is gestart met het opzetten van energiegemeenschappen. Het streven is om de participanten in deze gemeenschappen meer rendement te bieden op energiemaatregelen en daarnaast inzicht te geven in de herkomst van duurzame energie. In verschillende living labs heeft TROEF aangetoond dat samenwerken in een energiegemeenschap loont. Een belangrijke stimulans voor de betrokken partijen is dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) recent bekend heeft gemaakt TROEF een MOOI-subsidie toe te kennen.

2 maart 2021
Dimf Ghijsels-Kerkhoff

Utrecht, 2 maart 2021- Dimf Ghijsels-Kerkhoff versterkt gebiedsontwikkelaar AM met ingang van 1 maart als Fund Director. In deze functie gaat zij mede vorm en inhoud geven aan de strategische ambitie van AM door via fondsvorming niet alleen ontwikkelaar, maar ook mede-eigenaar en asset manager van een deel van het zelf ontwikkelde vastgoed te zijn.

2 maart 2021
dr. N.M. (Nina) Skorupska, CBE FEI

Bunnik, 2 maart 2021 - De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens mevrouw dr. N.M. (Nina) Skorupska, CBE FEI, voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen. Dit zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 april 2021 voor een termijn die afloopt met de jaarlijkse algemene vergadering in 2025. Tevens zullen de heren G. (Gosse) Boon en M.P. (Paul) Sheffield worden voorgedragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn die afloopt met de jaarlijkse algemene vergadering in 2025.

25 februari 2021
Artist impressie van nieuwe NOM-woningen in Leimuiden

Leimuiden, 25 februari 2021 - Woondiensten Aarwoude en BAM Wonen hebben de overeenkomst ondertekend voor de verduurzaming van opnieuw honderd woningen naar nul-op-de-meter in het Groene Hart. De  honderd woningen bestaan uit drie deelprojecten: 43 woningen in Leimuiden, 27 woningen in Rijnsaterwoude en 30 woningen in Hoogmade. Afgelopen jaar transformeerden Woondiensten Aarwoude en BAM Wonen ook al 104 huurwoningen naar nul-op-de-meter in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Deze bewoners ervaren al het wooncomfort van hun gasloze en energiezuinige woning.

25 februari 2021
BAM publiceert geïntegreerd jaarrapport 2020

Bunnik, 25 februari 2021 – Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat het Engelstalige Integrated Report 2020, het geïntegreerd jaarrapport inclusief de jaarrekening, vandaag 25 februari 2021 is gepubliceerd op de website van de Groep.

24 februari 2021
AM start met de verkoop van BABEL in Rotterdam: Iconisch wonen op de Lloydpier

Rotterdam, 24 februari 2021 - Gebiedsontwikkelaar AM is gestart met de verkoop van 24 unieke tweelaagse appartementen in woongebouw BABEL in Rotterdam. Het opvallende en groene complex komt op de hoek van de Kratonkade en Loods Celebes en combineert de traditionele eengezinswoning met een appartementengebouw. Hierdoor ontstaat een woontoren met tweelaagse woningen. BABEL speelt met dit aanbod in op de vraag naar woningen voor gezinnen die in de stad willen blijven wonen.

24 februari 2021
Schakel & Schrale restaureert eeuwenoud hotel Nieuwersluis

Amsterdam, 24 februari 2021 - Schakel & Schrale heeft de opdracht ontvangen voor de restauratie van het uit circa 1650 stammende Hotel De Kampioen in Nieuwersluis. Het aan de Vecht gelegen horecacomplex wordt aangepast aan de eisen van deze tijd met behoud van het historische karakter. De werkzaamheden nemen circa zeven maanden in beslag.

24 februari 2021
Verbouwing Stadhuis klaar

(Persbericht gemeente Tilburg:) Tilburg, 22 februari 2021 - De verbouwing van het Stadhuis aan het Stadhuisplein is klaar. Vanaf maandag 22 februari neemt de gemeente het gebouw beperkt in gebruik, binnen de coronarichtlijnen.

23 februari 2021
Artist's impression

Dordrecht, 23 februari 2021 - Ontwikkelingscombinatie Stadswerven (een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) is gestart met de bouw van 44 duurzame woningen in de gebiedsontwikkeling Stadswerven in Dordrecht. Vrijdag 19 februari is deze mijlpaal online gevierd met de toekomstige bewoners en andere betrokkenen. Wethouder Piet Sleeking van de gemeente Dordrecht, Gilbert Kokenberg (Directeur Projecten AM Zuidwest) en Rob Tummers (Directeur Klant en Markt Dura Vermeer Bouw Zuid West) waren op de bouwlocatie aanwezig voor de officiële handeling van de start bouw.

22 februari 2021
Symbolische gouden heipaal gaat de grond in

(Persbericht Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta:) Appingedam, 19 februari 2021 - Dinsdagmiddag is symbolisch een gouden heipaal geslagen voor de nieuwbouw van de Campus Eemsdelta Groningen. De werkzaamheden rondom de nieuw te bouwen onderwijscampus in Appingedam liggen mooi op schema.

18 februari 2021
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van €34 miljoen in 2020; nieuwe strategie voor 2021-2023

Na het teleurstellende eerste halfjaar boekte Koninklijke BAM Groep over de tweede helft van 2020 een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 168 miljoen, ondersteund door € 118 miljoen van de BAM PPP-transactie. Over het gehele jaar rapporteert BAM een nettoverlies van € 122 miljoen, voornamelijk door Covid-19 en het verlies van € 110 miljoen bij BAM International. Behalve bij Bouw en Vastgoed in Nederland, en bij BAM PPP, stelt de operationele prestatie niet tevreden. De uitvoering van het in september aangekondigde kostenbesparingsprogramma van € 100 miljoen ligt op schema. In het tweede halfjaar was er een verdere verbetering van de kaspositie en de orderportefeuille. De nieuwe strategie voor 2021-2023 zal leiden tot een kleiner maar winstgevend en voorspelbaar bedrijf en tegelijkertijd een duurzaam platform creëren voor toekomstige groei. BAM komt te zijner tijd met de verwachting voor 2021.

  • Goede resultaten van Bouw en Vastgoed in Nederland, vooral vanuit woningbouw, en van BAM PPP
  • BAM PPP-transacties droegen € 132 miljoen bij aan gecorrigeerd resultaat vóór belastingen over gehele jaar, in de toekomst wordt BAM PPP geclassificeerd als joint venture
  • Sterk positieve ontwikkeling kasstroom; kaspositie ultimo 2020 € 1,8 miljard (inclusief € 400 miljoen kredietfaciliteit)
  • Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met aanhoudende focus op balans risico/beloning
  • Kapitaalratio verbeterd tot 13,4% versus 11,3% in eerste halfjaar, ondersteund door BAM PPP-transactie
  • Kostenreductieprogramma op schema voor jaarlijkse besparingen van € 100 miljoen
  • Nieuwe strategie 2021-2023: herstructurering portfolio, verbeteren winstgevendheid en creëren van duurzaam platform voor toekomstige groei

Klik hier voor het gehele persbericht.

Pagina's