RSS Feed Persberichten

2 maart 2000

Interbeton bv, een groepsmaatschappij van HBG, heeft tijdens de Economische Missie naar Indonesië een contract getekend voor de bouw van een fabriek voor wooneenheden op het eiland Batam.

28 februari 2000

De Raad van Bestuur van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, deelt mede dat op 27 februari 2000 de te Rijswijk gevestigde stichting 'Stichting HBG' heeft besloten het haar door de vennootschap bij overeenkomst d.d. 17 augustus 1997 verleende recht tot het nemen van beschermingspreferente aandelen in de vennootschap, uit te oefenen.

25 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is door Koninklijke Boskalis Westminster nv in kennis gesteld van haar voornemen een bod uit te brengen op de aandelen HBG.

24 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, bevestigt oriënterende gesprekken te voeren, zowel met Koninklijke Boskalis Westminster nv als met de Belgische onderneming Ackermans & Van Haaren nv, over mogelijke vormen van samenwerking.

17 februari 2000

HBG Utiliteitsbouw regio Utrecht heeft opdracht verworven voor de bouw van twee kantoren aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht, pal naast het Jaarbeurscomplex.

11 februari 2000

FCI Constructors Inc [een dochteronderneming van HBG Constructors Inc] heeft in joint venture met Cleveland Bridge California Inc opdracht verworven voor de bouw van New Carquinez Bridge ten noordoosten van San Francisco, California, tussen de steden Crockett en Vallejo. De aanneemsom voor deze hangbrug bedraagt f 415 miljoen, waarvan f 270 miljoen voor HBG.

11 februari 2000

San Francisco, California – FCI Constructors, Inc. [an affiliate of Flatiron Structures Company, which is a subsidiary of HBG Constructors, Inc.] in joint venture with Cleveland Bridge California, Inc. has been awarded the contract from the California Department of Transportation [Caltrans] to construct the New Carquinez Bridge located 25 miles northeast of San Francisco, California, between the cities of Crockett and Vallejo. This $187.8 million contract [of which 65% for HBG] is the largest individual contract in the history of Caltrans.

10 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is in gesprek met ENCI, Eerste Nederlandse Cement Industrie nv, over de verkoop van een aandelenbelang van 50 procent in Beamix Holding bv te Eindhoven aan ENCI. ENCI houdt reeds 50 procent van de aandelen in Beamix.

31 januari 2000

De heer M.J. Klaren, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen, heeft op donderdag 27 januari de eerste paal geslagen voor het appartementengebouw 'De Zilverreiger' in Leidschenveen, de Vinex-locatie van Leidschendam.

31 januari 2000

Mevrouw M.C. Groenewegen-Weerman, wethouder van de gemeente Westvoorne, slaat op woensdag 2 februari met een antieke heistelling een paal bij de officiële start van het woningbouwproject 'Voorhof IV' te Oostvoorne. Daarna ondertekenen gemeente, politie en HBG Vastgoed bv in hotel-restaurant 't Wapen van Marion het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor dit project.

31 januari 2000

HBM Bau GmbH, een Duitse dochteronderneming van HBG, realiseert in Gelsenkirchen voor de Duitse Bundesligaclub Schalke '04 een multifunctioneel stadion met 52.000 zitplaatsen.

14 januari 2000

FIB Leeuwarden heeft Delta Services bv te Oude Pekela overgenomen van BV Ingenieursbureau Delta Engineering te Haren. Delta Services is gespecialiseerd in het onderhoud van installaties – met name 'rotating equipment' en afsluiters – voor de papier- en kartonindustrie, alsook voor de chemische industrie. Delta Services telt circa vijftien medewerkers. De omzet bedraagt op jaarbasis ongeveer f 3 miljoen.

14 januari 2000

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft op 14 januari 2000 de nieuwe sleephopperzuiger HAM 317 gedoopt en te water gelaten bij IHC Holland N.V. in Kinderdijk.

14 januari 2000

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) maakt, in aansluiting op het persbericht van 3 december 1999, bekend dat definitieve overeenstemming is bereikt over de overname van Vos Elektrotechniek B.V. en Vos Elektromotoren B.V. te Apeldoorn, werkzaam op het terrein van elektrotechnische installaties in de industrie alsmede onderhoud van elektromotoren.

13 januari 2000

HBG Construction Ltd heeft opdracht verworven voor de realisering van een nieuw onderwijscomplex voor West Lothian College in Livingston [ten noorden van Edinburgh, Schotland].

12 januari 2000

De op 21 oktober 1999 gemelde besprekingen omtrent de overname van Elion & Pajkrt Bouwen bv door HBG Bouw en Vastgoed bv, beide gevestigd te Rijswijk, zijn afgerond. Tussen beide ondernemingen is volledige overeenstemming bereikt.

5 januari 2000

Edmund Nuttall Ltd, de Britse beton- en waterbouwer van HBG, heeft opdracht verworven voor de ontmanteling van de oostelijke wateropvangvoorziening in Gibraltar. Met dit project – in opdracht van het Britse ministerie van Defensie – is een bedrag gemoeid van ruim f 45 miljoen.

3 januari 2000

Edmund Nuttall Ltd – een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, actief op de Britse markt voor beton- en waterbouw – heeft Finchpalm Ltd overgenomen. Finchpalm is gespecialiseerd in spoorwegbouw en de aanleg van elektrische en mechanische signaleringen.

22 december 1999

Kombinatie Spoortunnel Best – waarin HBW en Strukton Betonbouw participeren – heeft de eerste fase van de spoortunnel in Best opgeleverd.

13 december 1999

In aansluiting op de eerder uitgesproken winstverwachting bevestigt de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv de goede gang van zaken bij de onderneming. Bij de publicatie op 16 september jl. van de resultaten over het eerste halfjaar was de verwachting uitgesproken dat in het tweede halfjaar 1999 een overeenkomstige winststijging zou worden behaald als over het eerste halfjaar 1999. Thans bestaat de verwachting dat de nettowinst over geheel 1999 ten minste 25% hoger zal uitkomen dan over 1998.

Pagina's