RSS Feed Persberichten

21 oktober 1999

HBG Bouw en Vastgoed bv, groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, en Elion & Pajkrt Bouwen bv te Rijswijk voeren besprekingen omtrent de overname van Elion & Pajkrt Bouwen bv door HBG. Verwacht mag worden dat hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming kan worden bereikt.

19 oktober 1999

Bunnik, 19 oktober 1999 - Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatie-techniek) maakt in aansluiting op het persbericht van 15 april 1999 bekend, heden definitieve overeenstemming te hebben bereikt met Belgian Scaffoldiong Group nv (Balliauw) te Verrebroek, België, over de verkoop van BAM's dochteronderneming Fourisol nv te Wilrijk-Antwerpen (isolatie-technieken). Fourisol realiseerde in 1998 een omzet van ruim NLG 30 miljoen.

18 oktober 1999

– Edmund Nuttall Ltd – een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – heeft met de curatoren van John Martin Construction Ltd te Shipdham, nabij Norwich, overeenstemming bereikt over de overname en voortzetting van John Martin Construction. De onderneming telt circa 120 medewerkers. De omzet bedraagt op jaarbasis ongeveer £ 10 miljoen [f 30 miljoen].

13 oktober 1999

Mr. drs. K.K. Troost [47] – thans Financial and commercial director bij Shell UK – treedt per 2 januari 2000 in dienst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

13 oktober 1999

Schakel & Schrale, de restauratiespecialist van HBG, vernieuwt het dak van een van de vleugels van Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het uit 1907 daterende pand krijgt ruim dertigduizend nieuwe leien. HBG restaureert ook de dakkapellen, spanten en kapotte dakdelen. Eind december is de restauratie voltooid.

29 september 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft definitieve overeenstemming bereikt over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., tot dusver 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

16 september 1999
  • Nettowinst + 23%;
  • Winst per aandeel + 8%;
  • Winstprognose geheel 1999 naar boven bijgesteld tot ruim 20%.
2 september 1999

Hollandsche Beton Groep nv, behaalt in het eerste halfjaar 1999 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van f 56 miljoen [f 54 miljoen], ofwel per aandeel f 1,61 [f 1,61]. De nettowinst is met f 59 miljoen gelijk aan het eerste halfjaar 1998. De nettowinst per aandeel bedraagt f 1,71 [f 1,76].

11 augustus 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft in Maleisië en Singapore twee opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van circa f 300 miljoen.

8 juli 1999

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, heeft de activiteiten van de Groep op de Amerikaanse markt ondergebracht in de nieuwe groepsmaatschappij HBG Constructors Inc. Het hoofdkantoor van deze onderneming is gevestigd in Longmont, Colorado.

5 juli 1999

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en Lintzen Holding bv te Sittard:) Bunnik/Sittard, 5 juli 1999 - Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en Lintzen Holding bv te Sittard maken in aansluiting op het persbericht van 7 april 1999, bekend dat definitieve overeenstemming is bereikt over de overname van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen bv te Sittard door Koninklijke BAM Groep nv. De aandelen in het kapitaal van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen bv zijn heden overgedragen. De koopprijs is geheel in contanten voldaan.

25 juni 1999

Ir. R. de Leeuw, thans directeur HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, is per 1 juli 1999 benoemd tot directeur van het project 'HBG Management Infrastructure' bij HBG, Hollandsche Beton Groep nv. Dit project betreft de herziening van de organisatieprincipes van HBG en de daarbij behorende sturings- en rapportagemethodieken.

23 juni 1999

Oliemaatschappij Elf Petroland bv in Den Haag heeft HSM, Hollandsche Staalbouw Maatschappij bv, opdracht verleend voor de levering van offshoreplatform K4BE.

19 juni 1999

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal NLG 4,00 over het boekjaar 1998 als volgt is vastgesteld:

  • NLG 6,25 (EUR 2,84) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 19 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, uitsluitend verkrijgbaar in CF-vorm, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en het dividend over volgende boekjaren.
11 mei 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., beide 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

4 mei 1999

De aannemerscombinatie KSS [Kombinatie Schiphol Spoortunnel, waarin HBW en Strukton samenwerken] heeft van opdrachtgever NS het rapport ontvangen, dat door KPMG Forensic Accounting is uitgebracht over de aanleg van de tweede Schipholtunnel. KSS heeft dit project gerealiseerd in een bouwtijd van tien jaar en voor een totale aanneemsom van f 500 miljoen.

29 april 1999

In vervolg op de eind februari gepubliceerde aankondiging dat HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een openbaar bod uitbrengt op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, deelt HBG mee dat gedurende de aanmeldingsperiode van 1 maart tot en met 22 april ruim 100.000 aandelen zijn aangeboden, welke aandelen inmiddels door HBG in eigendom zijn verworven. Daarmee houdt HBG een belang in Wayss & Freytag van ruim 99,5 procent. De vastgestelde prijs per aandeel bedroeg € 23.

8 april 1999
  • Belangrijke ontwikkelingen
  • Omzet 1998 NLG 2,1 miljard (+43%)
  • Nettowinst 1998 NLG 33 miljoen (+ 41 %)
  • Winst per aandeel 1998 NLG 15,81 (+37%)
  • Belangrijk hogere winst verwacht in 1999
7 april 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname vanWegenbouwbedrijf J.Untzen B.V. te Sittard, een 100 % dochtervennootschap van Untzen Holding B.V. eveneens te Sittard.

19 maart 1999

De nettowinst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, nam in 1998 toe tot f 132 miljoen [f 120 miljoen], ofwel f 3,93 [f 3,62] per aandeel.

Pagina's