RSS Feed Persberichten

7 juni 1989

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de heer Drs. J. Kleiterp te benoemen en de heren Prof. Dr. J.J.J. van Dijck en Ir. D.E. Hageman opnieuw te benoemen tot commissaris.

7 april 1989

De omzet van BAM Holding N.V. op basis van de produktie steeg met 17% tot f 676 miljoen (1987: f 578 miljoen).

23 augustus 1988

Besprekingen inzake overname van de bouw- en installatiebedrijven van de Geldens groep door BAM Holding n.v.

6 november 1987

Zoals reeds in het halfjaarbericht geprognotiseerd zet de winstontwikkeling zich in het tweede halfjaar positief door.

9 april 1987

Over 1986 realiseerde BAM Holding n.v. een hoger netto resultaat van f 4,18 miljoen (1985: f 3,01 miljoen) ofwel f 15,69 per aandeel van f 20,-- nominaal (1985: f 11,32). Dit is een stijging van ruim 35%.

26 februari 1987

Heden is overeenstemming bereikt tussen de curatoren van De Kinkelder Groep en de directie van BAM Holding N.V. over de overname van aannemingsaktiviteiten van de Kinkelder Groep.

4 september 1985

In het eerste halfjaar 1985 realiseerden wij een omzet (kosten produktie) van f 228 miljoen (1e halfjaar 1984: f 226 miljoen), terwijl naar verwachting de omzet over het gehele jaar ca. f 480 miljoen zal bedragen (1984: f 430 miljoen).

16 april 1985

De netto winst over 1984 van BAM Holding n.v. is gestegen tot f 3,64 miljoen (1983: f 3,43 miljoen) ofwel f 13,68 (1983: f 12,87) per aandeel van f 20,= nominaal.

19 april 1984

De directie van BAM Holding n.v. te Zeist deelt mede, dat de bevredigende gang van zaken zich in 1983 heeft gecontinueerd.

Pagina's