RSS Feed Persberichten

6 november 1987

Zoals reeds in het halfjaarbericht geprognotiseerd zet de winstontwikkeling zich in het tweede halfjaar positief door.

9 april 1987

Over 1986 realiseerde BAM Holding n.v. een hoger netto resultaat van f 4,18 miljoen (1985: f 3,01 miljoen) ofwel f 15,69 per aandeel van f 20,-- nominaal (1985: f 11,32). Dit is een stijging van ruim 35%.

26 februari 1987

Heden is overeenstemming bereikt tussen de curatoren van De Kinkelder Groep en de directie van BAM Holding N.V. over de overname van aannemingsaktiviteiten van de Kinkelder Groep.

4 september 1985

In het eerste halfjaar 1985 realiseerden wij een omzet (kosten produktie) van f 228 miljoen (1e halfjaar 1984: f 226 miljoen), terwijl naar verwachting de omzet over het gehele jaar ca. f 480 miljoen zal bedragen (1984: f 430 miljoen).

16 april 1985

De netto winst over 1984 van BAM Holding n.v. is gestegen tot f 3,64 miljoen (1983: f 3,43 miljoen) ofwel f 13,68 (1983: f 12,87) per aandeel van f 20,= nominaal.

19 april 1984

De directie van BAM Holding n.v. te Zeist deelt mede, dat de bevredigende gang van zaken zich in 1983 heeft gecontinueerd.

Pagina's