RSS Feed Persberichten

20 juni 2000

HBG Steel structures begint vandaag met het plaatsen van de 30 meter lange middensectie van Brug 2001.

16 juni 2000

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, heeft in combinatie opdracht verworven voor het landaanwinningsproject 'Jurong Island Phase 4 & Tuas View Extension' [option 2-1, contractnummer JTC 46/2000] in Singapore.

15 juni 2000

De heer Chr. Arlman, burgemeester van de gemeente Harlingen, geeft maandag 19 juni leiding aan de bouwwerkzaamheden bij het bereiken van het hoogste punt van het woningbouwproject ’Grettingapark’ in Harlingen. In ‘Grettingapark verrijzen 42 twee-onder-een-kapwoningen, die begin 2001 door de nieuwe bewoners betrokken zullen worden.

13 juni 2000

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal EUR 2 over het boekjaar 1999 als volgt is vastgesteld:

  • EUR 3,29 (NLG 7,25) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 16 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2000 en het dividend over volgende boekjaren.
31 mei 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, deelt mee dat – in het kader van het opgenomen stockdividend over het verslagjaar 1999 – 997.111 nieuwe gewone aandelen HBG zijn uitgegeven.

16 mei 2000

HBG Utiliteitsbouw is onlangs gestart met de bouw van een kantoortoren aan de Winthontlaan, langs de A12, in Utrecht.

15 mei 2000

Fusie creëert krachtig en sterk gepositioneerd internationaal bouw- en baggerconcern met een marktkapitalisatie van euro 1,2 miljard (NLG 2,5 miljard) Substantiële winstgroei voor de komende jaren Juridische fusie Aandeelhouders Boskalis en HBG houden ieder 50% van nieuwe onderneming Aanzienlijke synergie bij bagger, zonder gedwongen ontslagen Sterke balans en cashflow als basis voor versnelde groei Volop ontplooiingsmogelijkheden voor werknemers.

14 mei 2000

HAM-VOW, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van HBG's baggerdochter HAM, heeft drie belangrijke opdrachten verworven. De totale contractwaarde voor HAM-VOW bedraagt circa f 60 miljoen.

12 mei 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv en Strukton Groep nv hechten er aan in het licht van de publiciteit rond de aanleg van de tweede Schipholspoortunnel, vast te stellen dat opdrachtgever NS door de bouwcombinatie – waarin is deelgenomen door een groepsmaatschappij van HBG en Strukton – niet is benadeeld.

11 mei 2000

Mevrouw drs. E.F. van Caspel, Hoofd Grondzaken van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld, slaat op maandag 15 mei om 15.00 uur de eerste paal voor het nieuwe kantoor-gebouw Koningsgracht fase II op het bedrijventerrein Amstel / Weespertrekvaart langs de A10.

9 mei 2000

H.M. Koningin Beatrix opent op 9 mei 2000 de unieke en ultramoderne was- en vergistingsinstallatie van Vagron vof te Groningen. De installatie is gerealiseerd door HCG industrieservice bv.

9 mei 2000

Naar aanleiding van het bericht in het Financieele Dagblad van hedenmorgen, deelt HBG mee dat van verschil van mening tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur geen sprake is.

4 mei 2000

HBG Utiliteitsbouw is onlangs gestart met de bouw van een nieuw stadhuis in Alphen aan den Rijn.

4 mei 2000

Mevrouw J.B. Weenink – van Oort, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Sneek, plant op woensdag 10 mei een boom ter gelegenheid van de voltooiing van de door HBG Vastgoed bv ontwikkelde woningen in de wijk ’Pasveer’.

2 mei 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, heeft kennisgenomen van berichten in de media met betrekking tot besprekingen met Koninklijke Boskalis Westminster nv.

1 mei 2000

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft opdracht verworven voor het landaanwinningsproject Penny's Bay in Hongkong.

7 april 2000

Twee groepsonderdelen van HBG – Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau en Müller-Altvatter – hebben gezamenlijk opdracht verworven voor de bouw van het nieuwe academische ziekenhuis voor de universiteit van Heidelberg. De aanneemsom voor deze 'Uni-Klinik' bedraagt ruim f 200 miljoen.

4 april 2000

In het centrum van Arnhem realiseert HBG Civiel Leidingen [voorheen HWZ Leidingen] in combinatie met zusteronderneming Wayss & Freytag Ingenieurbau een nieuwe rioolleiding met een lengte van bijna vijfhonderd meter.

3 april 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, brengt met ingang van 1 april 2000 de activiteiten van de groepsmaatschappijen HBW [beton- en waterbouw] en HWZ [wegenbouw] samen in de nieuwe groepsmaatschappij HBG Civiel bv.

31 maart 2000
  • Nettowinst met 30% gestegen tot NLG 43 miljoen (1998: NLG 33 miljoen);
  • Stijging winst per aandeel met 15% tot NLG 18,22 = EURO 8,27 (1998: NLG 15,81 = EURO 7,17);
  • Dividendvoorstel NLG 7,25 = EURO 3,29 per aandeel (1998: NLG 6,25 = EURO 2,84);
  • Omzetstijging in 1999 met 14% tot NLG 2.409 miljoen (1998: NLG 2.108 miljoen);
  • Prognose 2000: stijging van de nettowinst met tenminste 20%

Pagina's