RSS Feed Persberichten

23 juni 1999

Oliemaatschappij Elf Petroland bv in Den Haag heeft HSM, Hollandsche Staalbouw Maatschappij bv, opdracht verleend voor de levering van offshoreplatform K4BE.

19 juni 1999

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal NLG 4,00 over het boekjaar 1998 als volgt is vastgesteld:

  • NLG 6,25 (EUR 2,84) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 19 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, uitsluitend verkrijgbaar in CF-vorm, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en het dividend over volgende boekjaren.
11 mei 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., beide 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

4 mei 1999

De aannemerscombinatie KSS [Kombinatie Schiphol Spoortunnel, waarin HBW en Strukton samenwerken] heeft van opdrachtgever NS het rapport ontvangen, dat door KPMG Forensic Accounting is uitgebracht over de aanleg van de tweede Schipholtunnel. KSS heeft dit project gerealiseerd in een bouwtijd van tien jaar en voor een totale aanneemsom van f 500 miljoen.

29 april 1999

In vervolg op de eind februari gepubliceerde aankondiging dat HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een openbaar bod uitbrengt op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, deelt HBG mee dat gedurende de aanmeldingsperiode van 1 maart tot en met 22 april ruim 100.000 aandelen zijn aangeboden, welke aandelen inmiddels door HBG in eigendom zijn verworven. Daarmee houdt HBG een belang in Wayss & Freytag van ruim 99,5 procent. De vastgestelde prijs per aandeel bedroeg € 23.

8 april 1999
  • Belangrijke ontwikkelingen
  • Omzet 1998 NLG 2,1 miljard (+43%)
  • Nettowinst 1998 NLG 33 miljoen (+ 41 %)
  • Winst per aandeel 1998 NLG 15,81 (+37%)
  • Belangrijk hogere winst verwacht in 1999
7 april 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname vanWegenbouwbedrijf J.Untzen B.V. te Sittard, een 100 % dochtervennootschap van Untzen Holding B.V. eveneens te Sittard.

19 maart 1999

De nettowinst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, nam in 1998 toe tot f 132 miljoen [f 120 miljoen], ofwel f 3,93 [f 3,62] per aandeel.

16 maart 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft opdracht ontvangen voor het onderhoud van de haven van Bahia Blanca, Argentinië.

26 februari 1999

In het kader van de SER Fusiegedragsregels 1975 deelt HBG, Hollandsche Beton Groep nv, mee een vast openbaar bod uit te brengen op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, gevestigd te Frankfurt am Main.

17 februari 1999

Dr.-Ing. K. Brink [53] is per 1 april 1999 benoemd tot lid van de Vorstand van Wayss & Freytag AG.

5 februari 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft een nieuwe sleephopperzuiger besteld bij IHC Holland N.V.

13 januari 1999

De Duitse bouwonderneming Wayss & Freytag AG - waarin HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een belang heeft van ruim 95 procent - heeft in 1998 een additionele afwaardering van DM 150 miljoen getroffen op de waarde van de projectontwikkelingsportefeuille.

8 januari 1999

HBG Utiliteitsbouw bv is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe complex ’the Hinge’ [het scharnier], dat de verbinding zal vormen tussen twee kantoren van het European Patent Office [EPO; Europees Octrooibureau] in Rijswijk.

30 november 1998

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869. actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek)is in onderhandeling over de overname van Elektrotechnisch installatiebedrijf Batenburg B.V. in Capelle aan den IJssel, een 100% dochter van Batenburg Beheer N.V.(omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied Van elektrotechniek, elektronica en informatietechnologie) te Rotterdam.

20 november 1998

In aansluiting op het persbericht van hedenmorgen maakt Koninklijke BAM Groep nv bekend dat de eerder aangekondigde aandelenemissie is afgerond. Door Kampen & Co zijn 205.000 nieuwe gewone aandelen Koninklijke BAM Groep nv geplaatst tegen een koers van uitgifte van NLG 123,50 per aandeel. De aandelen zijn geplaatst bij zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers.

20 november 1998
  • Uitgifte aandelen
  • Handhaving winstprognose
23 september 1998

Gang van zaken in het eerste halfjaar 1998
Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft over het eerste halfjaar 1998 ten opzichte van het eerste halfjaar 1997 een 65% hogere nettowinst gerealiseerd van NLG 13,7 miljoen (1e halfjaar 1997: NLG 8,3 miljoen).

25 juni 1998

Prof. Ir. G. Maas, hoogleraar uitvoeringstechniek aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is per 1 september 1998 benoemd tot directeur design build van Koninklijke BAM Groep N.V.

20 mei 1998

Koninklijke BAM Groep N. V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft het Belgische bouwbedrijf Interbuild N. V. te Wilrijk, Antwerpen, overgenomen.

Pagina's