RSS Feed Persberichten

8 april 1999
 • Belangrijke ontwikkelingen
 • Omzet 1998 NLG 2,1 miljard (+43%)
 • Nettowinst 1998 NLG 33 miljoen (+ 41 %)
 • Winst per aandeel 1998 NLG 15,81 (+37%)
 • Belangrijk hogere winst verwacht in 1999
7 april 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname vanWegenbouwbedrijf J.Untzen B.V. te Sittard, een 100 % dochtervennootschap van Untzen Holding B.V. eveneens te Sittard.

19 maart 1999

De nettowinst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, nam in 1998 toe tot f 132 miljoen [f 120 miljoen], ofwel f 3,93 [f 3,62] per aandeel.

16 maart 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft opdracht ontvangen voor het onderhoud van de haven van Bahia Blanca, Argentinië.

26 februari 1999

In het kader van de SER Fusiegedragsregels 1975 deelt HBG, Hollandsche Beton Groep nv, mee een vast openbaar bod uit te brengen op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, gevestigd te Frankfurt am Main.

17 februari 1999

Dr.-Ing. K. Brink [53] is per 1 april 1999 benoemd tot lid van de Vorstand van Wayss & Freytag AG.

5 februari 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft een nieuwe sleephopperzuiger besteld bij IHC Holland N.V.

13 januari 1999

De Duitse bouwonderneming Wayss & Freytag AG - waarin HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een belang heeft van ruim 95 procent - heeft in 1998 een additionele afwaardering van DM 150 miljoen getroffen op de waarde van de projectontwikkelingsportefeuille.

8 januari 1999

HBG Utiliteitsbouw bv is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe complex ’the Hinge’ [het scharnier], dat de verbinding zal vormen tussen twee kantoren van het European Patent Office [EPO; Europees Octrooibureau] in Rijswijk.

30 november 1998

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869. actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek)is in onderhandeling over de overname van Elektrotechnisch installatiebedrijf Batenburg B.V. in Capelle aan den IJssel, een 100% dochter van Batenburg Beheer N.V.(omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied Van elektrotechniek, elektronica en informatietechnologie) te Rotterdam.

20 november 1998

In aansluiting op het persbericht van hedenmorgen maakt Koninklijke BAM Groep nv bekend dat de eerder aangekondigde aandelenemissie is afgerond. Door Kampen & Co zijn 205.000 nieuwe gewone aandelen Koninklijke BAM Groep nv geplaatst tegen een koers van uitgifte van NLG 123,50 per aandeel. De aandelen zijn geplaatst bij zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers.

20 november 1998
 • Uitgifte aandelen
 • Handhaving winstprognose
23 september 1998

Gang van zaken in het eerste halfjaar 1998
Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft over het eerste halfjaar 1998 ten opzichte van het eerste halfjaar 1997 een 65% hogere nettowinst gerealiseerd van NLG 13,7 miljoen (1e halfjaar 1997: NLG 8,3 miljoen).

25 juni 1998

Prof. Ir. G. Maas, hoogleraar uitvoeringstechniek aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is per 1 september 1998 benoemd tot directeur design build van Koninklijke BAM Groep N.V.

20 mei 1998

Koninklijke BAM Groep N. V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft het Belgische bouwbedrijf Interbuild N. V. te Wilrijk, Antwerpen, overgenomen.

3 april 1998

Belangrijke ontwikkelingen:

 • nettowinst 1997 bedraagt NLG 23,4 miljoen;
 • winst per aandeel over 1997 van NLG 11,74;
 • betere spreiding van de activiteiten;
 • succesvolle plaatsing van convertible;
 • in 1998 aanzienlijke stijging van nettowinst bij omzetniveau van NLG 2 miljard.
2 februari 1998

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik heeft in goed overleg met de gemeente Den Haag en de betrokken bankier beginsel-overeenstemming bereikt met de curator van HABO te Den Haag over de overname van het merendeel van de activiteiten van HABO.

16 december 1997

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik (bouw, infrastructuur en installatietechniek) heeft overeenstemming bereikt over de overname van J.G. Nelis Beheer B.V. (bouwen infrastructuur)te Haarlem. De overname zal positief bijdragen aan het groepsresultaat.

1 december 1997

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) verwacht voor 1998 een aanzienlijke stijging van de nettowinst bij een omzetniveau van circa NLG 2 miljard.

7 november 1997

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van J.G. Nelis Beheer B.V. (bouwen infrastructuur) te Haarlem.

Pagina's