RSS Feed Persberichten

3 april 1998

Belangrijke ontwikkelingen:

  • nettowinst 1997 bedraagt NLG 23,4 miljoen;
  • winst per aandeel over 1997 van NLG 11,74;
  • betere spreiding van de activiteiten;
  • succesvolle plaatsing van convertible;
  • in 1998 aanzienlijke stijging van nettowinst bij omzetniveau van NLG 2 miljard.
2 februari 1998

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik heeft in goed overleg met de gemeente Den Haag en de betrokken bankier beginsel-overeenstemming bereikt met de curator van HABO te Den Haag over de overname van het merendeel van de activiteiten van HABO.

16 december 1997

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik (bouw, infrastructuur en installatietechniek) heeft overeenstemming bereikt over de overname van J.G. Nelis Beheer B.V. (bouwen infrastructuur)te Haarlem. De overname zal positief bijdragen aan het groepsresultaat.

1 december 1997

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) verwacht voor 1998 een aanzienlijke stijging van de nettowinst bij een omzetniveau van circa NLG 2 miljard.

7 november 1997

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van J.G. Nelis Beheer B.V. (bouwen infrastructuur) te Haarlem.

15 oktober 1997

Koninklijke BAM Groep N. V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek), te Bunnik heeft Verlaat Groep B.V. (infrastructurele werken) te Hardinxveld-Giessendam overgenomen.

18 september 1997

Belangrijke ontwikkelingen:

  • winstverbetering eerste halfjaar;
  • overname van de Verlaat Groep;
  • winstverwachting 1997: circa NLG 22 miljoen.
23 mei 1997

Aan de Aandeelhoudersvergadering te houden op 29 mei 1997 zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 5,25 per gewoon aandeel van NLG 4,-- nominaal.

23 mei 1997

Onder verwijzing naar het persbericht van 14 april 1997 delen de voorzitters van de directies van Koninklijke BAM Groep N.V. en Wilma International N. V. mede, dat de besprekingen om te komen tot een fusie tussen Koninklijke BAM Groep N.V. en de Nederlandse Wilma-bedrijven in onderling overleg zijn afgebroken en beëindigd. 

14 april 1997

De directies van BAM en Wilma delen mede besprekingen te voeren over een fusie tussen Koninklijke BAM Groep N.V. en de Nederlandse Wilma-bedrijven.

27 februari 1997

De afwikkeling van de Duitse activiteiten zal over 1996 inclusief voorzieningen een verlies opleveren van circa f 26 miljoen na belastingen.

19 december 1996

Heden is de verwachting gewettigd geworden, dat overeenstemming kan worden bereikt over de overname van Aannemingsmaatschappij W.G. van Dijk B.V. te Hardinxveld-Giessendam door BAM Infrabouw B.V. te Bunnik, een 100%-dochtervennootschap van Koninklijke BAM Groep N.V.

30 november 1994

Heden is overeenstemming bereikt over de overname van De Ruiter Verenigde Bedrijven B.V. te Halfweg door Koninklijke BAM Groep N.V.

29 november 1994

De heer A.J.W. Lucas, sectordirecteur Fabricage, montagebouw en afbouw zal - na een dienstverband van ruim 31 jaren - per 1 december 1994 met pensioen gaan; de heer ing. J. van Dijke, sectordirecteur Woningbouw, gaat per 1 januari 1995 - na een dienstverband van ruim 14 jaren - met pensioen.

2 september 1994

Hare Majesteit de Koningin heeft BAM Groep N.V. ter gelegenheid van het l25-jarig bestaan het predikaat "koninklijk" verleend.

14 juni 1994

BAM Groep N.V. heeft de KTL Groep te Groningen overgenomen.

14 april 1994

BAM Groep N.V. voert onderhandelingen over de overname van de KTL Groep te Groningen.

27 oktober 1993

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. van de Hulsink groep te Ootmarsum zijn in een zodanig stadium, dat verwacht mag worden dat overeenstemming kan worden bereikt.

30 september 1991

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. te Bunnik van NIB Nederlandse Installatie-Bedrijven B.V. te Diemen, Utrecht, Haarlem, Wormerveer en Rotterdam hebben een zodanig stadium bereikt, dat verwacht mag worden, dat overeenstemming kan worden bereikt.

23 april 1991

De netto winst van BAM Groep N.V. over 1990 bedraagt f 25.0 miljoen hetgeen een stijging van 20% betekent ten opzichte van 1989 (f 20,9 miljoen).

Pagina's