RSS Feed Persberichten

18 juni 2020
Startsein bouw duurzame woningen Zuiderlei in gebiedsontwikkeling De Groote Wielen, ‘s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 18 juni 2020 - Hertogbouw (een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM, Heijmans Vastgoed, Dura Vermeer Bouw en Hendriks Projectontwikkeling) geeft maandag 22 juni het startsein voor de bouw van 27 duurzame woningen in Zuiderlei Thuis aan de Waterkant in de gebiedsontwikkeling De Groote Wielen in Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch). Wethouder Roy Geers verricht samen met Jaap van Engelshoven, adjunct-directeur bij AM Zuidwest en Martin Beukeboom (directeur Dura Vermeer Zuid) de officiële handeling die samen met de bewoners online zal worden gevierd. Zuiderlei omvat in totaal 121 woningen.

18 juni 2020
BAM start bouw energieleverend onderwijsgebouw TU Delft

BAM Bouw en Techniek – Projecten is gestart met de bouw van Echo, een interfacultair onderwijsgebouw met een grote variëteit aan onderwijszalen passend bij de verschillende manieren van onderwijs geven en studeren aan de TU Delft.

17 juni 2020
AM geeft startsein bouw eerste 34 woningen op binnenstedelijke locatie Schoterkwartier te Haarlem

Haarlem, 17 juni 2020 - AM heeft het startsein gegeven voor de realisatie van de eerste 34 woningen in het Schoterkwartier in Haarlem. De woningen worden in samenwerking met gemeente Haarlem gerealiseerd op het voormalige Deliterrein en het naastgelegen Shellterrein aan het Spaarne in Haarlem-Noord. De mijlpaal van de start van de bouw zal op een later moment op passende en feestelijke wijze worden gevierd met de toekomstige bewoners. In totaal komen er 142 woningen in deze nieuwe buurt in Haarlem.

17 juni 2020
BAM Wonen rondt groot onderhoud aan appartementencomplex met 156 sociale huurwoningen in Leiden af

Leiden, 17 juni 2020 – BAM Wonen heeft in opdracht van Patrizia het groot onderhoud afgerond aan het appartementencomplex aan de Rosenburgh in Leiden. Het appartementencomplex met in totaal 156 sociale huurwoningen is gebouwd in 1973 en heeft de functie van een ouderencomplex. Door de onderhoudsmaatregelen is het complex ook duurzamer geworden. Door de maatregelen wordt per jaar in totaal circa 61.000 m3 gas bespaard en vermindert de CO2-uitstoot met circa 109.251 kg per jaar.

17 juni 2020
Depot Boijmans Van Beuningen: leeg gebouw drie dagen toegankelijk

(Persbericht Museum Boijmans Van Beuningen:) Rotterdam, 15 juni 2020 - De bouw van Depot Boijmans Van Beuningen - 's werelds eerste publiek toegankelijke kunstdepot - is bijna gereed. Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september opent het kunstdepot voor het eerst, maar nog leeg, zijn deuren voor het publiek tijdens een speciale 'sneak preview'. Een jaar later gaat het echt open.

16 juni 2020
Ingrijpende werkzaamheden aan het spoor rond Amsterdam Amstel

(Persbericht ProRail:) Utrecht, 12 juni 2020 - ProRail werkt 14 tot 30 juli aan het spoor in Amsterdam. De spoorbeheerder bouwt nieuwe seinen, wissels, trappen en een tunnel gebouwd om de grote reizigersgroei in de regio op te kunnen vangen. Samen met de gemeente Amsterdam, GVB, NS en Vervoerregio Amsterdam (VRA) zijn voorbereidingen getroffen. Deze werkzaamheden veroorzaken langere reistijd en overlast in de omgeving. Reizigers reizen om met de metro of maken gebruik van extra treinen en vervangende bussen die door NS en GvB worden ingezet.

15 juni 2020
Driebergen-Zeist getest op 1,5 meter-maatregel met simulatiesoftware

Gouda, 12 juni 2020 - Wat doet de 1,5 meter-maatregel met een openbare plek zoals een station? BAM Infra heeft dat samen met INCONTROL virtueel bekeken op het nieuwe station Driebergen-Zeist. Waar lopen reizigers - letterlijk - tegenaan?

10 juni 2020
NV BIM en BAM Bouw en Techniek realiseren herontwikkeling Jamfabriek in ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 10 juni 2020 – In opdracht van de NV Bossche Investerings Maatschappij (BIM) realiseert BAM Bouw en Techniek - Regio Zuid de herontwikkeling van de voormalige Jamfabriek aan de Helftheuvelweg 11 in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor hebben Maurice Horsten, directeur BIM, en Frank van Kalken, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek, de aannemingsovereenkomst getekend. BIM laat van Jamfabriek een gethematiseerd bedrijfsverzamelgebouw maken voor ondernemers in de foodsector. Het gebouw uit de jaren zeventig wordt gelijktijdig met de herontwikkeling verduurzaamd en gemoderniseerd. De oplevering staat gepland voor april 2021.

10 juni 2020
hoogbouw bij nacht

De verbinding tussen de platformen van BAM en Entrnce stelt BAM nog beter in staat gebouwspecifieke adviezen te geven

Bunnik, 10 juni 2020 – BAM Energy Systems en Entrnce International zijn een strategische samenwerking in energiedienstverlening aangegaan. Beide bedrijven streven naar een transparante dienstverlening waarin de zakelijke gebruiker actief onderdeel is van een energiegemeenschap. Dit is volgens BAM en Entrnce de basis voor een gezonde, duurzame en verbonden gebouwde omgeving. Entrnce heeft hiervoor een onafhankelijk platform ontwikkeld dat toegang biedt tot de energiemarkten en gebruikers in staat stelt energie te delen. Hierdoor kan duurzaam opgewekte energie optimaal en zoveel mogelijk lokaal worden benut. Dit stelt BAM in staat de energievoorziening voor haar zakelijke klanten aantoonbaar duurzaam, en betaalbaar te maken.

10 juni 2020
Hyperloop kan belangrijke rol spelen in ontwikkeling Schiphol naar duurzame multimodale hub

(Persbericht Hardt:) Delft, 10 juni 2020 - Schiphol gaat haar betrokkenheid bij de hyperloop verder uitbreiden door de samenwerking met het Nederlandse hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop voort te zetten. De samenwerking werd aangekondigd in 2018 en sindsdien hebben de partijen een gezamenlijk onderzoek  uitgevoerd waaruit blijkt dat de hyperloop een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van Schiphol om een duurzame multimodale hub te worden. Uit het onderzoek blijkt dat 12,5 miljoen van de passagiers die in 2050 via Schiphol zullen reizen, gebruik kunnen maken van de hyperloop als alternatief.

10 juni 2020
Artist's impression

Zwijndrecht, 10 juni 2020 - Wethouder Jos Huizinga van de gemeente Zwijndrecht en Gilbert Kokenberg, Directeur Projecten bij AM Zuidwest, geven donderdag 11 juni virtueel het startsein voor de bouw van vijftien duurzame eengezinswoningen en drie appartementen op de Euryza-locatie tussen de Oude Maas en de Ringdijk in Zwijndrecht. Het woongebied Eendracht is na Rietvink, Landzigt en Rozenburg het vierde project van AM dat op deze locatie wordt gerealiseerd. Het merendeel van de woningen is verkocht of staat onder optie.

10 juni 2020
de heer Bob Elfring en mevrouw Denise Koopmans

Bunnik, 10 juni 2020 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer Bob Elfring en mevrouw Denise Koopmans voor te dragen voor benoeming als commissaris van de vennootschap op een buitengewone algemene vergadering (te houden op een nog te bepalen datum), voor een termijn die afloopt met de algemene vergadering in 2024. De voordracht van de heer Elfring hangt samen met de vacature die ontstaat door het eerder aangekondigde vertrek van de heer Noy. De heer Noy treedt terug na afloop van de buitengewone algemene vergadering en draagt dan het voorzitterschap van de raad van commissarissen over aan de heer Rottinghuis. Met de voordracht van mevrouw Koopmans wordt geanticipeerd op het terugtreden van mevrouw Mahieu in verband met het aflopen van haar derde benoemingstermijn.

9 juni 2020
Duurzaam geleiderailontwerp vergroot veiligheid Friese provinciale wegen

Innovatieve funderingstechniek lost ruimteprobleem op

Gouda/Deventer, 9 juni 2020 - De combinatie BAM, Saferoad Holland en Witteveen+Bos heeft de prijsvraag ‘Alternatieve obstakelbeveiliging’ van de Provincie Friesland gewonnen. Het innovatieve concept is te plaatsen ondanks de vele kabels en leidingen in de grond en past in de beperkte ruimte die beschikbaar is, door de vele bomen die dicht op de wegen staan. De prijsvraag was gericht op alternatieven voor obstakelbeveiliging langs de provinciale wegen met als doel het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Provincie Friesland is op het concept Compact Ecorail uitgekomen.

8 juni 2020
AM en SPF Beheer tekenen turnkey overeenkomst voor honderd duurzame huurwoningen binnen de gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius Haarlemmermeer

Cruquius, 8 juni 2020 - AM en SPF Beheer hebben een turnkey overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van honderd Nul-Op-De-Meter (NOM) eengezinswoningen in de gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius (gemeente Haarlemmermeer). SPF Beheer koopt de woningen aan in opdracht van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De woningen zijn alle bestemd voor de verhuur (vrije sector).

8 juni 2020
Nieuwe generatie zonnepanelen in gevel verwerkt

(Persbericht TNO:) Delft, 6 juni 2020 - Na jaren onderzoek, experimenteren en testen komt een nieuwe generatie zonnepanelen op de markt die onopvallend in grote oppervlakken te verwerken zijn. Deze week zijn de zonne-energie opwekkende gevelpanelen geïnstalleerd in de gevel van het hoofdkantoor van BAM in Bunnik. Ze zijn in elk formaat en kleurpatroon te fabriceren en gaan helpen de gebouwde omgeving op een fraaie manier energieneutraal te krijgen.

4 juni 2020
Proef reiniging pfas-houdende grond succes

(Nieuwsbericht Grondreinigingscombinatie:) Assendelft, 2 juni 2020 - De afgelopen maanden heeft de Grondreinigingscombinatie, een samenwerking tussen Afvalzorg, BAM Infra en Ballast Nedam, een grootschalige reinigingsproef uitgevoerd om pfas-houdende grond te reinigen. Uit het onderzoek bleek dat reiniging tot onder de hergebruik norm mogelijk is. Een uniek project, uitgevoerd in de grondreinigingsinstallatie op locatie Nauerna.

4 juni 2020
Feestelijke oplevering Park Hooglede in Vlaardingen

Vlaardingen, 4 juni 2020 - Wethouder Ivana Somers-Gardenier van de gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar AM (namens Park Hooglede B.V.) vieren op 5 juni tijdens een feestelijk moment samen met de bewoners online de oplevering van 67 woningen in Park Hooglede te Vlaardingen. Op deze wijze kan ondanks corona toch gezamenlijk worden stilgestaan bij deze mijlpaal. De verkoop van de laatste fase van het plan met 27 woningen is 2 juni gestart en naar verwachting zal de realisatie hiervan in het najaar van 2020 beginnen.

4 juni 2020
Rijksmonument Spui 23-27 / Handboogstraat 2-4 in Amsterdam

Amsterdam, 4 juni 2020 - In opdracht van de Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam heeft Schakel & Schrale de restauratie van het rijksmonument Spui 23-27/Handboogstraat 2-4 in Amsterdam afgerond. Het beeldbepalende pand uit 1893 ligt op de hoek van het Spui en de Handboogstraat en is van grote architectuurhistorische waarde.

3 juni 2020
Artist's impression Scheldetunnel

Antwerpen, 3 juni 2020 - LANTIS, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel op 3 juni 2020 gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, afgekort THV COTU.

3 juni 2020
Samenstelling Executive Committee

Bunnik, 3 juni 2020 – Drs. ing. R. Vollebregt MRICS, die als COO voor de business line Infra deel uitmaakt van het Executive Committee van Koninklijke BAM Groep nv, heeft kenbaar gemaakt zijn loopbaan buiten BAM te willen vervolgen.

Pagina's