Zoeken

Type: Nieuws
Datum: 19-04-1984
De omzet handhaafde zich op 480 miljoen (1982: f 476 miljoen). Ten gevolge van de hevige concurrentie stond het bedrijfsresultaat echter onder druk,...
Type: Nieuws
Datum: 16-04-1985
De omzet is toegenomen tot f 430 miljoen (1983: f 419 miljoen). Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedraagt f 11,9 miljoen (1983: f 8,7...
Type: Nieuws
Datum: 04-09-1985
De resultaten werden negatief beïnvloed door de gang van zaken in de joint-venture in Saoedi-Arabië. Besloten werd onze deelneming daarin...
Type: Nieuws
Datum: 26-02-1987
De vakorganisaties zijn volledig geïnformeerd en hebben zich positief ten aanzien van deze overname opgesteld. In de overname zijn 275 van de...
Type: Nieuws
Datum: 09-04-1987
De omzet (kosten produktie) bedroeg f 485 miljoen (1985: f 506 miljoen). In 1986 zijn relatief weinig projekten opgeleverd. Mede hierdoor daalde het...
Type: Nieuws
Datum: 06-11-1987
Daarnaast levert een éénmalige bate in het bedrijfsresultaat een extra netto resultaat van ca. f 3 miljoen op. Het netto resultaat van...
Type: Nieuws
Datum: 23-08-1988
Tussen BAM Holding n.v. te zeist en de Geldens groep b.v. te Bunnik worden onderhandelingen gevoerd over de overname van de tot de Geldens groep...
Type: Nieuws
Datum: 07-04-1989
Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen nam licht toe tot f 15 miljoen (1987: f 13,6 miljoen). Wanneer de eenmalige baten, welke begrepen zijn in het...
Type: Nieuws
Datum: 07-06-1989
Tevens is de in het jaarbericht uitgesproken omzet- en winstverwachting bevestigd. De omzet over 1989 zal circa f 1 miljard bedragen. De winst over...
Type: Nieuws
Datum: 07-06-1989
Bunnik, 7 juni 1989 Direktie BAM Holding N.V.
Type: Nieuws
Datum: 28-09-1989
De omzet op basis van de produktie is met ruim 60% gestegen van f 320 miljoen in het eerste halfjaar 1988 tot f 521 miljoen in het afgelopen halfjaar...
Type: Nieuws
Datum: 15-12-1989
Onder embargo tot 15 december 1989 10.00 uur. De tot Pennings behorende vennootschappen zijn actief in: utiliteitsbouw woningbouw renovatie...
Type: Nieuws
Datum: 20-09-1990
De omzet op basis van de produktie is met 13% gestegen tot f 587 miljoen (eerste halfjaar 1989: Î 521 miljoen). Het resultaat voor belastingen...
Type: Nieuws
Datum: 23-04-1991
De winst per aandeel bedraagt f 14,24. In 1989 werd, gecorrigeerd voor kapitaalmutaties, een winst per aandeel gerealiseerd van f 12,09. Vó...
Type: Nieuws
Datum: 30-09-1991
NIB is in hoofdzaak aktief als elektrotechnisch installateur in de sector utiliteitsbouw. De omzet van NIB bedraagt circa f 40 miljoen. De...
Type: Nieuws
Datum: 27-10-1993
De tot Hulsink behorende vennootschappen zijn in hoofdzaak actief in de grond-, weg- en waterbouwsector, te weten in kabel-, leiding- en...
Type: Nieuws
Datum: 14-04-1994
Tot de KTL Groep behoren Installatietechniek Knoppers & Toxopeus B.V., Luurs Elektrotechniek B.V. en Van Mal Installatietechniek B.V. met een...
Type: Nieuws
Datum: 14-06-1994
Tot de KTL Groep behoren Installatietechniek Knoppers & Toxopeus B.V., J. Luurs Elektrotechniek B.V. en Van Maiinstallatietechniek B.V. De tot de...
Type: Nieuws
Datum: 02-09-1994
De oorkonde is heden door Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, uitgereikt. De oorsprong van...
Type: Nieuws
Datum: 29-11-1994
Per 1 januari 1995 zullen de heren drs. ing. L. Dragt en ir. N.J. de Vries benoemd worden tot sectordirecteur Woningbouw respectievelijk...

Pagina's