Vereniging BAM Gepensioneerden

Een bedrijf waar men vele jaren met elkaar, vol inzet en inventiviteit een mooi en boeiend vak heeft uitgeoefend, laat men niet zo maar los. Ook de contacten met oud-collega’s zijn van blijvende waarde.

De Vereniging BAM Gepensioneerden (VBG) is opgericht om de contacten met zowel de onderneming als tussen oud-medewerkers onderling te onderhouden. 

De VBG is een actieve vereniging, die zich ten doel stelt:

  • Onderlinge contacten en gemeenschapszin te bevorderen door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten;
  • De belangstelling van Koninklijke BAM Groep voor het wel en wee van haar gepensioneerden tot uitdrukking te brengen;
  • De belangen van de leden te behartigen, voor zover zij daartoe de mogelijkheden heeft.

De vereniging staat open voor alle gepensioneerden, vroeg-gepensioneerden en vutters met een ononderbroken dienstverband van meer dan tien jaar bij één van de tot Koninklijke BAM Groep behorende bedrijven. Partners zijn van harte welkom. Partners van overleden deelnemers kunnen lid blijven c.q. worden.

Naar de website van de Vereniging BAM Gepensioneerden