Vereniging BAM Gepensioneerden

Een bedrijf waar men vele jaren met elkaar, vol inzet en inventiviteit een mooi en boeiend vak heeft uitgeoefend, laat men niet zo maar los. Ook de contacten met oud-collega’s zijn van blijvende waarde.

De Vereniging BAM Gepensioneerden (VBG) is opgericht om de contacten met zowel de onderneming als tussen oud-medewerkers onderling te onderhouden. 

De VBG is een actieve vereniging, die zich ten doel stelt:

  • Onderlinge contacten en gemeenschapszin te bevorderen door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten;
  • De belangstelling van Koninklijke BAM Groep voor het wel en wee van haar gepensioneerden tot uitdrukking te brengen;
  • De belangen van de leden te behartigen, voor zover zij daartoe de mogelijkheden heeft.

De vereniging staat open voor alle gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden met een dienstverband bij één van de tot Koninklijke BAM Groep behorende bedrijven. De eerste 12 maanden ben je gratis lid, daarna betaal je €20 per jaar. Ook partners zijn van harte welkom, het eerste jaar gratis en daarna betalen zij ook €20 per jaar. Partners van overleden deelnemers kunnen lid blijven c.q. worden. Ga voor meer informatie en om je aan te melden als lid naar de website van de Vereniging BAM Gepensioneerden.

Naar de website van de Vereniging BAM Gepensioneerden >

 

Zorgcollectiviteit bij VGZ

Vanaf 1 januari 2022 gaat BAM over naar een nieuwe zorgcollectiviteit bij VGZ.

Medio november hebben alle Nederlanders een nieuw voorstel van hun eigen zorgverzekeraar ontvangen. Ook alle BAM-medewerkers en gepensioneerden die in het verleden hebben gekozen voor Aevitae, ontvingen zo’n brief. Hierin geeft Aevitae aan dat Koninklijke BAM Groep de collectiviteit per 1 januari 2022 heeft beëindigd.

Zoals elk jaar kan de verzekerde ervoor kiezen om zich opnieuw te verzekeren bij Aevitae óf om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2022 kunnen BAM-medewerkers en gepensioneerden overstappen naar de nieuwe collectiviteit van BAM bij VGZ!

Helaas heeft BAM vooraf niet alle gepensioneerden hierover kunnen informeren, omdat BAM geen toegang heeft tot deze adresgegevens. BAM heeft haar pensioenverzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon verzocht een mailing te verzorgen aan alle gepensioneerden binnen de contracten van BAM. Echter, beide partijen hebben aangegeven niet aan dit verzoek te kunnen meewerken, omdat dit niet past in hun privacy-beleid. Dit heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming AVG.

Alle leden van de Vereniging BAM Gepensioneerden zijn wél geïnformeerd met een vooraankondiging. Zij zullen eind november 2021 van VGZ een voorstel ontvangen.

Zoals gezegd: álle BAM-gepensioneerden en hun gezinsleden kunnen overstappen naar de nieuwe collectiviteit bij VGZ. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van VGZ: www.vgz.nl/bamgepensioneerden of bel naar VGZ op (0900) 84 90.

Volg ook het webinar dat u 10 december om 16.30 uur live kunt volgen. Daarna kunt u dit webinar terugkijken.